کشاورز کویر

توسعه و ترویج کشاورزی و دامپروری

 

 

به علت در خواستهای مکرر دوستان در زمینه افات و بیماریهای گردو خلاصه کامل آفات و بیماریهای گردو در چند جلسه برای استفاده علاقه مندان در وبلاگ گنجانده میشود.  

مقدمه 

مبارزه با آفات و بيماريهاي گردو به علت بزرگ بودن اين درخت مشكل است زيرا سمپاشي تمام درخت به سختي انجام مي شود. كاشت درختان پيوندي، استفاده از پايه هاي پا كوتاه، ترييت وهرس و انتخاب ارقامي كه بطور جانبي محصول مي دهند موجب كاهش اندازه درخت شده و بطور محسوسي سمپاشي و برداشت ميوه را آسانتر مي كند. تدابير بهداشتي تاثيرزيادي در كنترل آفات و بيماريها دارد ولي اغلب اين تدابير فراموش مي شوند. تدابير بهداشتي شامل كاشت درختان سالم جلوگيري از انتقال آفات و بيماريها ا زطريق ادوات هرس وساير وسايل كاشت ،هرس برگهاوشاخه هاي بيمار وسوزاندن آنها است.نهالها قبل از كاشت بايد در نهالستان از نظر آفات و بيماريها بررسي شوند.

 آفات گردو

laspeiresia pomonela -۱  كرم گردو:

كرم گردو (كارپوكاپس)پروانه اي است كه لاروآن به اغلب ميوه هاي دانه دار بطور اعم و به گردو بطور اخص حمله مي كندوخسارت آنگاهي تا 30% محصول را نابود مي سازد.پروانه اين حشره در اواخر ارديبهشت و اواخر خرداد ظاهر مي شود.ابتدا از محل گلگاه وارد ميوه هاي در حال رشد شده و باعث ريزش آنها مي شود. لارو نسل دوم در حدود مرداد ماه به  رغم خشبي شدن پوست گردو از ناحيه دم ميوه وارد مي شود و با تغذيه از مغز گردو در گردو تكامل مي يابد و مغز گردو را از بين مي برد.

مبارزه:

براي تعين زمان سمپاشي از تله هاي فرموني كه در اديبهشت ماه كار گذاشته مي شوند مي توان استفاده كرد .براي مبارزه با اين آفات مي توان از ديازينون يا كارباريل به غلظت 2 00 /0استفاده نمود.

2-كرم ميوه  Paramyelois   transitella     

بر خلاف كرم گردوكه فقط يك لارو در داخل ميوه هاي آلوده وجود دارد در صورت حمله اين آفت چندين  لارودر داخل  يك ميوه مشاهده مي شود. لارونسل اول و دوم در طول بهار و تا بستان به ميوه ها خسارت ديده و موميايي شده حمله مي كند،ولي لارو نسل سوم از طريق پوست سبز ترك خورده خسارت زيادي به مـــــيوه ها وارد مي كند.

مبارزه :  1-حذف ميوه هاي موميايي شده  2-مبارزه با كرم گردو كه زمينه را براي فعاليت اين آفت فراهم مي كند   3-مبارزه با بابلايت گردو4-برداشت سريع ميوه ها پس از ترك برداشتن پوست سبز   5- تيمار ميوه هاي با سموم گازي.

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۶ساعت 16:34 توسط مهندس محمد مسجدی (کارشناس باغبانی)| |

قالب جدید وبلاگ پيجك دات نت